ЗДО №8, ДНЗ №8 ”Ялиночка”, Хуст
Закарпатська область, Хустський район

Кабінет психолога

Косик Тетяна Миколаївна – практичний психолог  Закладу дошкільної освіти (ясла – садок) №8 «Ялиночка». Педагогічний стаж – 15 років.

Основні види роботи за якими працює практичний  психолог:

Психодіагностична роботаздійснює діагностування дітей по виявленню тривожності, агресивності; досліджує емоційний стан новоприбулих дітей; виявляє рівень готовності дітей до навчання в школі; виявляє дітей у яких присутня «вікова криза» третього року життя; виявляє нахили та здібності у дітей; діагностує пізнавальні процеси у дітей середнього та старшого дошкільного віку; а також діагностує педагогів та батьків.

Консультаційна роботапроводить консультування за індивідуальним запитом; бере участь у батьківських зборах; надає рекомендації педагогам та батькам.

Корекція та розвиткова роботапостійно проводить індивідуальні корекційно – розвиткові заняття з дітьми «групи ризику» та дітьми з особливими освітніми потребами, а також групові заняття з кожною віковою групою.

Психологічна просвітапсихолог завжди підвищує психолого педагогічну компетентність педагогів за допомогою психологічних тренінгів, семінар – практикумів, ділових ігор; бере участь у батьківських зборах.

Організаційно – методична функція

Практичний психолог працює у цих напрямках, а також:

Цілі і завдання роботи психологічної служби ДНЗ на 2022 – 2023 навчальний рік, з урахуванням воєнного стану:

 1. Запобігання та профілактика домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми під час воєнного стану.
 2. Здійснення психолого – педагогічного супроводу дітей з особливими потребами.
 3. Супровід та підтримка всіх учасників освітнього процесу у наданні якісних освітніх послуг в умовах впровадження нових державних стандартів дошкільної освіти з урахуванням воєнного стану.
 4. Формування у здобувачів освіти національних та європейських цінностей;
 5. Психологічна просвіта всіх учасників освітнього процесу.
 6. Збереження та зміцнення психічного здоров'я учасників освітнього процесу під час воєнного стану.
 7. Профілактика конфліктних ситуацій.
 8. Профілактика стресових та постстресових станів у батьків та педагогів.
 9. Навчання педагогів та батьків безпеки в інтернеті та безпечного користування дітей  мережі «інтернет"
 10. Підвищення професійної компетентності практичного психолога у напрямі оволодіння сучасними технологіями психологічної допомоги.

  Практичний психолог буде працювати над темою: «Розвиток дітей з ООП в інклюзивному середовищі».

План роботи практичного психолога на 2022 - 2023 навчальний рік

План роботи практичного психолога на 2021 - 2022 навчальний рік:

http://dytsadok.org.ua/upload/users_files/fbf9857999a1771ffd105cce661632cb.docx

 

У листопаді 2022 року практичним психологом проведено

Тренінг для педагогів на тему:

,,Психолого – педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами’’

Метою тренінгу було: актуалізація досвіду роботи педагогів із дітьми з РАС та ЗПР, сформувати уявлення учасників заняття про внутрішній світ дітей з аутизмом, сприяти формуванню моделі ефективної взаємодії педагогів із дітьми з ООП; підвищення професійної компетентності учасників зустрічі щодо гармонійного розвитку та виховання дітей з особливими освітніми потребами; активізувати внутрішню енергію, сприяти створенню позитивного настрою сприяти згуртуванню учасників, виявляти та вправляти вміння доброзичливо співпрацювати та допомагати іншим, відпрацювання навичок ефективної взаємодії зняття емоційної напруги.

 

  

  

 

У жовтні 2022 року проведено семінар - практикум для педагогів на тему: 

,,Самоподомога і техніки відновлення під час воєнного стану”

Мета семінару - практикуму було: навчити педагогів технікам  самодопомоги під час воєнного стану; ознайомити із ознаками стресових станів; навчити технікам для роботи  із своїм психологічним станом та технікам роботи із дітьми.

 

 

У листопаді 2021 року практичним психологом проведено психологічний тренінг на тему: «Формування сприятливого психологічного клімату в колективі»

Мета тренінгу: згуртування педагогічного колективу, розвиток комунікативних навичок, емоційної стійкості, впевненості в собі, доброзичливого ставлення один до одного.

Виконуючи вправи тренінгу, педагоги вчаться  розуміти один одного. Даний тренінг мотивує педагогів до самовдосконалення, рефлексії, оволодіння механізмами комунікативної компетентності.

Завдання тренінгу:

- формування сприятливого психологічного клімату;

- знаходження подібностей в учасників групи для поліпшення взаємодії між ними;

- розвиток вміння працювати в команді;

- згуртування групи;

- усвідомлення кожним учасником своєї ролі, функції в групі;

- підвищити комунікативні навички педагогів;

- підвищити настрій на удачу, щастя, добро і успіх.

            

12.10.2021р. до Всесвітнього Дня психічного здоров'я, практичним психологом проведено з педагогами психологічний тренінг  на тему:

«Збереження та зміцнення психологічного здоров’я педагога»

Мета: ознайомити педагогів з поняттям "синдром емоційного вигорання", його основними причинами і симптомами, визначити основні умови збереження емоційного здоров'я педагога;

 • підвищити самооцінку педагогів, їх впевненість у собі;
 • створити умови для психологічного розвантаження педагогів;
 • надати інформацію про сучасні техніки і прийоми стабілізації емоційного стану педагогів.

Завдання:

1.       Навчити педагогів практичним навичкам боротьби з «синдромом емоційного вигорання».

2.       Створити в групі атмосферу емоційної свободи та відкритості, дружелюбності і довіри один до одного.

3.       Дати можливість педагогам усвідомити складові власного психологічного здоров’я, зрозуміти взаємозв’язок психічного стану і проявів вегетативних нервових порушень;

4. Проінформувати педагогів про наявні методи профілактики й боротьби зі стресом;

5. Сприяти формуванню практичних навичок володіння собою в різних ситуаціях, збагачувати психологічну компетентність педагогів.

  

 

Майстер - клас для вихователів на тему: "Що таке щастя?"

Мета:

 • розкрити глибину розуміння поняття «щастя» з учасниками, формувати вміння роз­різняти його серед інших почуттів;
 • розширювати уявлення учасників про те, що кожна людина — творець свого щастя;
 • сприяти розвитку унікального вміння володіти щастям;
 • викликати бажання робити добро, дару­вати щастя іншим;
 • виховувати старанність, наполегливість.

Завдання:

 • розвивати адекватне розуміння свого внутрішнього світу, допомогти знайти способи для самовдосконалення особистості;
 • формування саморефлексії, емпатії, пси­хологічної толерантності, довіри між учасни­ками;
 • підвищити впевненість у собі, своїх мож­ливостях, підтвердити позитивне ставлення оточення;
 • сприяти комфортному психологічному мікроклімату в групі учасників майстер-класу.

           

Тренінг з вихователями на тему: "Розвиток емпатії у педагогів"

Мета: ознайомити з поняттями «емпатія», «педагогічна емпатія» та їхніми функціями, виявляти власні емпатійні ресурси, розвивати вміння емоційного реагування, надання психологічної підтримки.

 

 

 

Ігрова піскотерапія з дітьми старшого дошкільного віку

  

  

 

Логін: *

Пароль: *